Po vyplnení tohto formulára Vám vyhotovíme cenovú ponuku a budeme Vás spätne kontaktovať.

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.

Meno:
*
Firma:
Ulica:
Mesto:
*
Telefón:
*
PSČ:
E-mail:
*
FAX:
Profilový systém:
 
Farba:
 
Typ skla:
 
 •  
  ŠÍRKA
  VÝŠKA
  TYP
  POČET KUSOV
 • 1
  VYBRAŤ TYP
 • 2
  VYBRAŤ TYP
 • 3
  VYBRAŤ TYP
 • 4
  VYBRAŤ TYP
 • 5
  VYBRAŤ TYP
 • 6
  VYBRAŤ TYP
 • 7
  VYBRAŤ TYP
 • 8
  VYBRAŤ TYP

Doplnky

Vnútorné parapety
Vonkajšie parapety
Int. žaluzie
Siete proti hmyzu
Demontáž
Likvidácia odpadu
Odpad
Murárske výspravky
Montáž – osadenie

Predpokladaný termín dodania

Poznámka

V prípade, že máte záujem o plastové okna a hliníkové dvere, uveďte dané do poznámky.

Zakliknutím príslušného políčka dávam výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré som poskytol prevádzkovateľovi:

Potvrdzujem, že som dovŕšil vek 16 rokov

alebo

Potvrdzujem, že mi môj zákonný zástupca dovolil poskytnúť osobné údaje

Súhlasím so spracovaním v rámci poskytovania benefitov - VERNOSTNÝ PROGRAM v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, iné napr. prezývka a pod.

Súhlasím

Odvolávam súhlas

Dotknutá osoba dáva súhlas na obdobie rokov

Súhlasím so zasielaním obchodných ponúk a informácií poštou, emailom alebo cez sociálne siete - MARKETING v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, iné napr. prezývka a pod.

Súhlasím

Odvolávam súhlas

Dotknutá osoba dáva súhlas na obdobie rokov


Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že postupuje a má spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov, Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, inými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi
Zamestnanci prevádzkovateľa , ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a poverení na prácu s osobnými údajmi.

Odoslať formulár