Energetické výhody izolačných skiel

Sklom uniká vždy určité množstvo tepla z vykurovaných miestností. Ani u iných materiálov to nie je inak. Otázka je: koľko tepla musí uniknúť alebo koľko tepla sa môže stratiť? Na horeuvedenú otázku môžeme odpovedať: menej ako polovica oproti tradičným sklám.
Nová generácia tepelnoizolačných skiel udržuje v dome teplo. Čo to znamená pre Vás? Výrazné zníženie nákladov na vykurovanie a prostredie Vášho bytu bude bez chladných zón. Tepelnoizolačné sklá ochraňujú a šetria životné prostredie, šetria náklady na vykurovanie a zaisťujú príjemné prostredie bytu. Moderné izolačné sklá novej generácie s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami sú zložené z dvoch prvotriednych tabúľ skla float, z ktorých jedna má na vnútornej strane nanesenú tenkú vrstvu úšľachtilého kovu.
Avšak badateľný je efekt tejto vrstvy: takmer úplne odráža tepelné žiarenie, ktoré chce uniknúť z budovy a vracia ho späť do interiéru. Priestor medzi dvomi tabuľami je vyplnený suchým vzduchom alebo inertným plynom, ktorý naviac zamedzuje molekulárnej výmene tepla. Vďaka tomu dosahuje izolačné sklo taký tepelnoizolačný účinok ako tridsaťcentimetrová tehlová stena – priehľadnosť skla pritom zostáva plne zachovaná.

Izolačné sklo udržuje v miestnosti teplo, ktoré vzniká kúrením

Táto funkcia skla je charakterizovaná tzv. hodnotou U [W/m2.K]: čím nižšia je táto hodnota, tým menšia je tepelná strata. Hodnota U je najdôležitejšou charakteristikou izolačného skla. Staršie typy izolačných skiel dosahovali v najlepšom prípade hodnôt U 3,0 W/m2.K, jednoduché zasklenie dokonca len 5,8 W/m2.K Izolačné trojsklo dosahuje dokonca hodnoty až 0,6 W/m2.K a tak vyhovuje najvyšším nárokom na tepelnú izoláciu.

Teplota v blízkosti zasklených plôch je dôležitým faktorom pre pohodu v miestnosti

Táto funkcia skla je charakterizovaná tzv. hodnotou U [W/m2.K]: čím nižšia je táto hodnota, tým menšia je tepelná strata. Hodnota U je najdôležitejšou charakteristikou izolačného skla. Staršie typy izolačných skiel dosahovali v najlepšom prípade hodnôt U 3,0 W/m2.K, jednoduché zasklenie dokonca len 5,8 W/m2.K Izolačné trojsklo dosahuje dokonca hodnoty až 0,6 W/m2.K a tak vyhovuje najvyšším nárokom na tepelnú izoláciu.

Tepelnoizolačné sklo s použitím SGG PLANITHERM®ULTRA N

Hodnota Ug =1,1 W/m2.K

Tepelnoizolačné sklo s novou generáciou pokovenej vrstvy vykazujúcou zlepšené tepelnoizolačné vlastnosti pri zachovaní dobrého prestupu svetla.
Tepelnoizolačné sklo s použitím SGG PLANITHERM®ULTRA N

Tepelnoizolačné trojsklo

Hodnota Ug =0,6 W/m2.K

Spĺňa i najvyššie požiadavky, ktoré je možné klásť na tepelnoizolačné vlastnosti skla a je vhodné pre nízkoenergetické a pasívne domy. V jeho konštrukcii sú použité sklá SGG PLANITHERM®FUTUR N a SGG PLANITHERM®ULTRA N.
Okná ALFAPLAST s izolačnými trojsklami hrúbky až 46 mm podľa protkolu č. 810/20/0088/12-01 autorizovanej skúšobne LIGNOTESTING dosahujú súčiniteľ prechodu tepla okna hodnotu Uw = 0,805 W/m-2.K-1
Tepelnoizolačné trojsklo

Záruka: na fyzikálne vlastnosti izolačných skiel poskytujeme záruku 5 rokov